Formularz zgłoszeniowy

 

konkurs-finansowy

Imię i nazwisko *

Adres email *

"Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez Wioleta Goławska Eviolla z siedzibą w Warszawie, ul. Walecznych 12/7 do celów marketingowych, w zakresie podanym w niniejszym formularzu. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania."

* pole wymagane

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *