Regulamin Konkursu pt. „Doceniamy Mamy”

Regulamin Konkursu pt. „Doceniamy Mamy”

ZASADY KONKURSU:
 1. Organizatorem konkursu pt. „Doceniamy mamy” jest sklep internetowy www.modamini.pl reprezentowany przez Wioleta Goławska Eviolla.
 2. Konkurs prowadzony jest na stronie blog.modamini.pl i  trwa od 17.03.2014r. do 23.03.2014r.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
  • POLUBIĆ profil facebook ModaMini znajdujący się pod adresem: www.facebook.com/sklepmodamini
  • UDOSTĘPNIĆ post konkursowy
  • WYKONAĆ ZADANIE KONKURSOWE : ‚Prześlij nam zdjęcie Twoje z dzieckiem, lub Twojej mamy z Tobą, które według Ciebie najlepiej odzwierciedla wartość i znaczenie macierzyństwa. Wiek nie ma znaczenia – liczy się pomysł oraz sposób ukazania emocji.’ Zdjęcia prosimy wysyłać na adres: kontakt@modamini.pl. Każdy uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie swojego udziału w Konkursie.
 4. Nagrodami w Konkursie są:
  • TOREBKA DAMSKA BIG CHIC W KOLORZE BRĄZOWY
  • DAMSKA KOPERTÓWKA AŻUROWA MIĘTA MIRANDA
  • SUKIENKA BOMBKA. W TRZECH KOLORACH DO WYBORU
  • TALIOWANA KAMIZELKA Z WŁOSKIEJ TKANINY W KOLORZE BEŻOWYM
  • PROFESJONALNA SESJA ZDJĘCIOWA.
  • BON O WARTOŚCI 300 ZŁ NA ZAKUPY W SKLEPIE NOEVISION.PL

  Szczegóły dotyczące nagród Patrz §5 Nagrody.

 5. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które prześlą najciekawiej przygotowane zadanie konkursowe oraz spełnią wszystkie wymogi udziału w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych nadesłanych przez Uczestników Konkursu w celu ich publikacji na stronie blog.modamini.pl oraz portalu Facebook profilu ModaMini w ramach podsumowania konkursu.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi miedzy 24.03.2014r. a 28.03.2014r. na stronie blog.modamini.pl

 

REGULAMIN KONKURSU:

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Wioleta Goławska Eviolla z siedzibą w Warszawie ul. Walecznych 12/7, 03-916
 2. Konkurs  organizowana jest na terytorium RP, na stronie blog.modamini.pl dla użytkowników tego serwisu, oraz użytkowników portalu  społecznościowego Facebook, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu Moda Mini w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 17.03.2014r. do 23.03.2014r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych nadesłanych przez Uczestników Konkursu w celu ich publikacji na stronie blog.modamini.pl oraz portalu Facebook profilu ModaMini w ramach podsumowania konkursu.
 5. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu oraz przyznania nagród, zwanymi dalej „Nagrodami” osobom wyłonionym w Konkursie.

§ 2.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie mamy zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są fanami profilu Moda Mini w serwisie Facebook, które polubią profil  Moda Mini oraz wypełnią zadanie konkursowe: Prześlij nam zdjęcie Twoje z dzieckiem, lub Twojej mamy z Tobą, które według Ciebie najlepiej odzwierciedla wartość i znaczenie macierzyństwa. Wiek nie ma znaczenia – liczy się pomysł oraz sposób ukazania emocji. Zdjęcia prosimy wysyłać na adres: kontakt@modamini.pl.
 2. Udział w Konkursie oznacza akceptacje i zgodę na zasady Konkursu, które zostały określone w Regulaminie.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  1. Akceptacja Regulaminu
  2. Polubienie strony www.facebook.com/sklepmodamini
  3. Udostępnienie postu konkursowego.
  4. Wypełnienie zadania konkursowego. Prace konkursowe należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@modamini.pl
  5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji tejże konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§ 4.

ZASADY KONKURSU

Aby przystąpić do Konkursu należy:

 • Posiadać status fana profilu www.facebook.com/sklepmodamini na Facebooku
 • Zapoznać się z Regulaminem i Zasadami Konkursu, który znajduje się na stronie ……
 • POLUBIĆ profil facebook ModaMini znajdujący się pod adresem: www.facebook.com/sklepmodamini
 • UDOSTĘPNIĆ post konkursowy
 • Wykonać zadanie konkursowe najpóźniej do dnia 23.03.2014r.
 • Każdy z uczestników Konkursu może przesłać jedno zgłoszenie.
 • Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które prześlą najciekawiej przygotowane zadanie konkursowe oraz spełnią wszystkie wymogi udziału w Konkursie. Spośród wybranych uczestników, nagrody zostaną przyporządkowane losowo.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi miedzy 24.03.2014r. a 28.03.2014r. na stronie blog.modamini.
 • Imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie blog.modamini.pl przez Organizatora konkursu.

 

§ 5.

NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:

1. TOREBKA DAMSKA BIG CHIC W KOLORZE BRĄZOWY. Sponsorem Nagrody jest firma Tezari. Szczegóły dotyczące nagrody znajdują się pod adresem: http://tezari.pl/Torebka_Big_Chic-P179

2. DAMSKA KOPERTÓWKA AŻUROWA MIĘTA MIRANDA. Sponsorem nagrody jest firma Jestesmodna.pl. Szczegóły dotyczące nagrody znajdują się pod adresem: http://jestesmodna.pl/product/show/8982.html

3. SUKIENKA BOMBKA. W TRZECH KOLORACH DO WYBORU. Sponsorem nagrody jest firma Jestesmodna.pl. Zwyciężczyni w konkursie ma możliwość wyboru koloru i rozmiaru sukienki spośród rozmiarów i kolorów dostępnych na stronie jestesmodna.pl Szczegóły dotyczące nagrody znajdują się pod adresem: http://jestesmodna.pl/sukienki/sukienki_dzienne/sukienka_bombka_m243.html

4. TALIOWANA KAMIZELKA Z WŁOSKIEJ TKANINY W KOLORZE BEŻOWYM. Sponsorem Nagrody jest firma PPHU PRESKA Karolina Legierska. Zwyciężczyni w konkursie ma możliwość wyboru rozmiaru kamizelki spośród rozmiarów dostępnych na stronie http://www.preska24.pl/.  Szczegóły dotyczące nagrody znajdują się pod adresem: http://www.preska24.pl/home/zakupy/kobieta/kamizelka-detail

5. PROFESJONALNA SESJA ZDJĘCIOWA. Sponsorem Nagrody jest firma Aleksandra Majchrzak Fotografie (www.aleksandramajchrzak.pl)  Szczegóły Nagrody:

 • Do wyboru sesja: noworodkowa, niemowlęca – w studio, ciążowa, rodzinna lub kobieca – w plenerze
 • W ramach sesji zwyciężczyni otrzyma 7 zdjęć na płycie DVD
 • Biorąc udział w konkursie uczestniczka wyraża zgodę na publikację zdjęć z wygranej sesji w internetowym portfolio fotografa
 • Uczestniczka konkursu ma możliwość dokupienia dodatkowych ujęć za dodatkową opłatą
 • Sesja odbywać się będzie na terenie Warszawy, po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu z fotografem

6. BON O WARTOŚCI 300 ZŁ NA ZAKUPY W SKLEPIE NOEVISION.PL. Sponsorem nagrody jest firma Noevision, dostępna pod adresem internetowym www.noevision.pl. Bon o wartości 300 zł jest możliwy do zrealizowania w sklepie www.noevision.pl

 1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, zwycięzca konkursu w ciągu 4 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, zobowiązany jest skontaktować się ze sponsorem nagrody, po uprzednim  przekazaniu kontaktu przez Organizatora.
 2. Wysyłka nagrody nastąpi do 7 dni od daty otrzymania danych do wysyłki.
 3. Koszty wysyłki nagród ponoszą Sponsorzy.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie blog.modamini.pl oraz www.facebook.com/sklepmodamini na  przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu zostaną wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty rozpoczęcia i zakończenia konkursy oraz publikacji wyników Konkursu.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Zasady Konkursu dostępne są na blog.modamini.pl
 8. Udział w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 9. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.
 10. Konkurs nie jest organizowany z udziałem serwisu społecznościowego Facebook, jak również nie ponosi on odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie Wszelkie roszczenia związane z przeprowa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *