Regulamin Konkursu

konkurs-finansowyJak wziąć udział w konkursie ?

1.    Polub fanpange ModaMini oraz fanpage Tezari

2.    Udostępnij post konkursowy

3.    Zapisz się do Newslettera

 

ZASADY KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest  sklep internetowy www.modamini.pl .  Sponsorem nagrody w konkursie jest firma Tezari  oraz ModaMini
 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Moda Mini oraz Tezari na portalu FB. Konkurs trwa od 14.04.2014r. do 20.04.2014r. do godz. 24:00
 3. ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY Polubić fanpange ModaMini oraz fanpage Tezari, Udostępnić post konkursowy oraz  Zapisać się do newslettera Moda Mini.
 4. Uczestnikiem konkursu może być każdy użytkownik portalu społecznościowego  Facebook , który jest fanem, bądź określi się jako fan profilu Moda Mini oraz profilu Tezari w serwisie Facebook.
 5. Nagrodami w konkursie są : 1x Bluzka od firmy Tezari z nowej kolekcji odzieżowej w rozmiarze uniwersalnym kolor Róż i 1 x Zabawka Hug&Hide od Moda Mini. Powyższe nagrody są przeznaczone dla jednego zwycięzcy w konkursie.
 6. Zwycięzcą konkursu zostanie losowo wybrana osoba, która spełni wszystkie warunki udziału w konkursie
 7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi miedzy 22-24.04.2014r. na profilu FB ModaMini oraz Tezari.

REGULAMIN KONKURSU:

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Wioleta Goławska Eviolla z siedzibą w Warszawie ul. Walecznych 12/7, 03-916.
 2. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Tezari oraz ModaMini.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium RP, na stronie www.facebook.com/sklepmodamini serwisu Facebook.com  oraz https://www.facebook.com/Tezari.Sklep dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu Moda Mini oraz Tezari w serwisie Facebook.
 4. Konkurs trwa od 14.04.2014r. . do 20.04.2014r.. do godz. 24:00

§ 2.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Moda Mini oraz Tezari w serwisie Facebook, które polubią post konkursowy profilu Moda Mini i Tezari, udostępnią post konkursowy oraz zapiszą się do newslettera na stronie modamini.pl
 2. Udział w Konkursie oznacza akceptacje i zgodę na zasady Konkursu, które zostały określone w Regulaminie.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest:
  1. Akceptacja Regulaminu
  2. Polubienie fanpage’a  www.facebook.com/sklepmodamini oraz https://www.facebook.com/tezari
  3. Udostępnienie postu konkursowego
  4. Zapisanie się do newslettera na stronie http://blog.modamini.pl/formularz-zgloszeniowy/
  5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§ 4.

ZASADY KONKURSU

Aby przystąpić do Konkursu należy:

 • Posiadać status fana profilu www.facebook.com/sklepmodamini oraz https://www.facebook.com/fanpage.tezari na Facebooku
 • Udostępnić post konkursowy
 • Zapisać się do newslettera na stronie http://blog.modamini.pl/formularz-zgloszeniowy/
 • Zapoznać się z Regulaminem i Zasadami Konkursu, który znajduje się na stronie  http://blog.modamini.pl/regulamin-konkursu/
 • Zwycięzcami konkursu zostanie losowa wybrana osoba, która spełni wszystkie warunki udziału w konkursie
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi miedzy 22-24.04.2014r. na profilu FB ModaMini oraz Tezari.
  • Imię i nazwisko laureata (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostanie opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu ModaMini oraz Tezari przez Organizatora i sponsora konkursu.

§ 5.

NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są: 1x Bluzka od firmy Tezari z nowej kolekcji odzieżowej w rozmiarze uniwersalnym i 1 x Zabawka Hug&Hide od Moda Mini
 2. Organizatorem konkursu jest sklep internetowy www.modamini.pl .
 3. Po ogłoszeniu wyników Konkursy, zwycięzca konkursu w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, skontaktuje się ze sponsorem konkursu w celu omówienia szczegółów realizacji nagrody.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.facebook.com/sklepmodamini  oraz https://www.facebook.com/Tezari.Sklep   na czas określony przez Organizatora Konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu zostaną wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty rozpoczęcia i zakończenia konkursy oraz publikacji wyników Konkursu.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Zasady Konkursu dostępne są na http://blog.modamini.pl/regulamin-konkursu/
 8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 9. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.
 10. Konkurs nie jest organizowany z udziałem serwisu społecznościowego Facebook, jak również nie ponosi on odpowiedzialności za jego prawidłowe przeprowadzenie. Wszelkie roszczenia związane z przeprowadzeniem Konkursu należy kierować wyłącznie do Organizatora.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *